Bán hàng trực tuyến   |   Bán hàng trực tuyến   |    Chuyên sửa chữa laptop                 [ Đường đến Phùng Gia ]

Bản lề laptop Sony Vaio VGN-FZ Series

Bản lề laptop Sony Vaio VGN-FZ Series

Bản lề màn hình Sony Vaio VGN-FZ Series Hãng sản xuất: Sony ,Dùng cho loại máy: Sony Vaio - Vaio.

890.000đ
Bản lề laptop Sony Vaio VGN-BX

Bản lề laptop Sony Vaio VGN-BX

Bản lề màn hình Sony Vaio VGN-BX Series (FBWK2019010; FBWK2010010) Hãng sản xuất: Sony ,Dùng cho loại máy: Sony Vaio - Vaio .

935.000đ
Bản lề laptop Sony Vaio VGN-N, NR

Bản lề laptop Sony Vaio VGN-N, NR

Bản lề màn hình Sony Vaio VGN-N, NR Series Hãng sản xuất: Sony ,Dùng cho loại máy: Sony Vaio - Vaio.

980.000đ
Bản lề laptop Sony Vaio VGN-FS Series

Bản lề laptop Sony Vaio VGN-FS Series

Bản lề màn hình Sony Vaio VGN-FS Series (2-671-118-01; 2-671-118-02) Hãng sản xuất: Sony ,Dùng cho loại máy: Sony Vaio - Vaio .

890.000đ
Bản lề laptop Sony Vaio VGN-C Series

Bản lề laptop Sony Vaio VGN-C Series

Bản lề màn hình Sony Vaio VGN-C Series (289658801; 289658901) Hãng sản xuất: Sony, Dùng cho loại máy: Sony Vaio - Vaio .

960.000đ
Bản lề laptop Sony vaio AR

Bản lề laptop Sony vaio AR

Chân bản lề Sony vaio AR Hãng sản xuất: Sony ,Dùng cho loại máy: Sony Vaio - Vaio .

890.000đ
Bản lề laptop acer 3620

Bản lề laptop acer 3620

Chân bản lề ACER 3620 Hãng sản xuất: Acer ,Dùng cho loại máy: Acer - Aspire .

580.000đ
Bản lề laptop Aspire 5520

Bản lề laptop Aspire 5520

Bản lề laptop Aspire 5520,Chân bản lề ACER Aspire 5520 Hãng sản xuất: Acer ,Dùng cho loại máy: Acer - Aspire .

650.000đ
Bản lề laptop acer AS3100 AS3690 AS5100

Bản lề laptop acer AS3100 AS3690 AS5100

Bản lề laptop AS3100 AS3690 AS5100,Chân bản lề ACER AS3100 AS3690 AS5100 Hãng sản xuất: Acer ,Dùng cho loại máy: Acer - Aspire .

580.000đ
Bản lề laptop Acer Extensa 4230, 4230Z, 4630, 4630Z

Bản lề laptop Acer Extensa 4230, 4230Z, 4630, 4630Z

Bản lề laptop Acer Extensa 4230, 4230Z, 4630, 4630Z Hãng sản xuất: Acer .

580.000đ
Bản lề laptop Acer 3610, 2410, 5040

Bản lề laptop Acer 3610, 2410, 5040

Bản lề Acer 3610, 2410, 5040 Hãng sản xuất: Acer ,Dùng cho loại máy: Acer - Aspire .

580.000đ
Bản lề laptop Acer 4720

Bản lề laptop Acer 4720

Bản lề laptop Acer 4720 Hãng sản xuất: Acer .Dùng cho loại máy: Acer - Aspire .

760.000đ
Bản lề laptop Aspire 3600

Bản lề laptop Aspire 3600

Bản lề màn hình laptop Acer Aspire 3600 Series (6009-0680 ) Hãng sản xuất: Acer ,Dùng cho loại máy: Acer - Aspire .

570.000đ
Bản lề laptop Aspire 4315

Bản lề laptop Aspire 4315

Bản lề màn hình laptop Acer Aspire 4315 Series (AMCL3239000, AMCL3238000 ) Hãng sản xuất: Acer ,Dùng cho loại máy: Acer - Aspire .

570.000đ
Bản lề laptop Acer Aspire 4710

Bản lề laptop Acer Aspire 4710

Bản lề màn hình laptop Acer Aspire 4710 Series (AMCL3239000, AMCL3238000) Hãng sản xuất: Acer,Dùng cho loại máy: Acer - Aspire.

650.000đ
Bản lề laptop Acer Aspire 4540

Bản lề laptop Acer Aspire 4540

Bản lề màn hình laptop Acer Aspire 4540 Series (SZS-KAL90-L, SZS-KAL90-R ) Hãng sản xuất: Acer ,Dùng cho loại máy: Acer - Aspire.

580.000đ
Bản lề laptop Acer Aspire 4810T

Bản lề laptop Acer Aspire 4810T

Bản lề màn hình Acer Aspire 4810T Series (33.PBA01.003, 33.PBA01.004) Hãng sản xuất: Acer ,Dùng cho loại máy: Acer - Aspire .

680.000đ
Bản lề laptop Acer Aspire 3810T

Bản lề laptop Acer Aspire 3810T

Bản lề màn hình Acer Aspire 3810T Series (33.PCR0N.003, 33.PCR0N.004, 6055B0003201-7(CJC), 605580003301-R(CJC)) Hãng sản xuất: Acer, Dùng cho loại máy: Acer - Aspire.

750.000đ
Bản lề laptop Acer Aspire 7730, 8920

Bản lề laptop Acer Aspire 7730, 8920

Bản lề laptop màn hình Acer Aspire 7730, 8920 Series (6053B0348001/101) Hãng sản xuất: Acer,Dùng cho loại máy: Acer - Aspire.

760.000đ
Bản lề laptop Acer Aspire 5000

Bản lề laptop Acer Aspire 5000

Bản lề laptop màn hình Acer Aspire 5000 Series (ZL1-15.4) Hãng sản xuất: Acer,Dùng cho loại máy: Acer - Aspire.

580.000đ
Bản lề laptop Acer Aspire 5570

Bản lề laptop Acer Aspire 5570

Bản lề laptop Acer Aspire 5570, Bản lề màn hình Acer Aspire 5570 Series (3BZR1HATN02 ZR1-JL, 3CZR1HATN03 ZR1-JR) Hãng sản xuất: Acer, Dùng cho loại máy: Acer - Aspire .

599.000đ
Bản lề laptop Acer TravelMate TM 2300

Bản lề laptop Acer TravelMate TM 2300

Bản lề laptop Acer TravelMate TM 2300,Bản lề màn hình Acer TravelMate TM 2300 Series (ZL1-15BKT JAR ) Hãng sản xuất: Acer ,Dùng cho loại máy: Acer - Aspire

850.000đ
Bản lề laptop Acer Aspire 4310, 4315

Bản lề laptop Acer Aspire 4310, 4315

Bản lề laptop Acer Aspire 4310, 4315, Chân bản lề Acer Aspire 4310, 4315 Hãng sản xuất: Acer ,Dùng cho loại máy: Acer - Aspire

590.000đ
Bản lề laptop Acer Aspire 4710 4710Z 4920 4920Z

Bản lề laptop Acer Aspire 4710 4710Z 4920 4920Z

Bản lề laptop Acer Aspire 4710 4710Z 4920 4920Z,Chân bản lề Acer Aspire 4710 4710Z 4920 4920Z Hãng sản xuất: Acer ,Dùng cho loại máy: Acer - Aspire .

650.000đ
Bản lề laptop ACER TM4520

Bản lề laptop ACER TM4520

Bản lề laptop ACER TM4520,Chân bản lề ACER TM4520 Hãng sản xuất: Acer,Dùng cho loại máy: Acer - Aspire.

650.000đ
Bản lề laptop Acer Aspire 4630

Bản lề laptop Acer Aspire 4630

Bản lề laptop Acer Aspire 4630,Bản lề màn hình Acer Aspire 4630 Series (AM048000600, AM048000700) Hãng sản xuất: Acer ,Dùng cho loại máy: Acer - Aspire .

650.000đ
Bản lề laptop Acer Aspire 4736

Bản lề laptop Acer Aspire 4736

Bản lề laptop Acer Aspire 4736,Bản lề màn hình Acer Aspire 4736 Series (AM05H000100; AM05H000200) Hãng sản xuất: Acer .Dùng cho loại máy: Acer - Aspire .

650.000đ
Bản lề laptop Acer TravelMate 4150

Bản lề laptop Acer TravelMate 4150

Bản lề laptop Acer TravelMate 4150,Chân bản lề Acer TravelMate 4150 Hãng sản xuất: Acer , Dùng cho loại máy: Acer - Aspire .

520.000đ
Bản lề laptop Acer 4710

Bản lề laptop Acer 4710

Bản lề laptop Acer 4710 ,Hãng sản xuất: Acer ,Dùng cho loại máy: Acer - Aspire

480.000đ
Bản lề laptop Acer 3680, 5570

Bản lề laptop Acer 3680, 5570

Bản lề laptop Acer 3680, 5570,Bản lề Acer 3680, 5570 Hãng sản xuất: Acer ,Dùng cho loại máy: Acer - Aspire

480.000đ

Bản lề laptop