Bán hàng trực tuyến   |   Bán hàng trực tuyến   |    Chuyên sửa chữa laptop                 [ Đường đến Phùng Gia ]

Thẻ nhớ microsd 8Gb class 4

Thẻ nhớ microsd 8Gb class 4

Thẻ nhớ microsd 8Gb class 4 , - Tương thích với các thiết bị hỗ trợ khe cắm MicroSD (điện thoại và máy tính bảng thế hệ mới), có thể chuyển qua chuẩn SD nếu dùng Adapter - Hỗ trợ chế độ SD SPI - Dễ sử dụng (Plug&Play) - Tốc độ: Ghi: 4 ~ 6MB/ giây

190.000đ
Thẻ nhớ sd 8Gb class 4

Thẻ nhớ sd 8Gb class 4

Thẻ nhớ sd 8Gb class 4 , - Tương thích với các thiết bị hỗ trợ khe cắm SD, version2 - Hỗ trợ chế độ SD SPI - Dễ sử dụng (Plug&Play) - Khóa chống ghi/xóa dữ liệu - Tốc độ: Ghi: 5~ 10MB/ giây, Đọc: 8 ~ 16MB/ giây, lên tới 15MB ở chế độ High-spee

250.000đ
Thẻ nhớ sd 16Gb class 10

Thẻ nhớ sd 16Gb class 10

Thẻ nhớ sd 16Gb class 10 , Tương thích với các thiết bị hỗ trợ khe cắm SD, version2 - Hỗ trợ chế độ SD SPI - Dễ sử dụng (Plug&Play) - Khóa chống ghi/xóa dữ liệu - Tốc độ: Ghi: 8~ 14MB/ giây, Đọc: 12 ~ 20MB/ giây, lên tới 25MB ở chế độ High-sp

495.000đ
Thẻ nhớ microsd 2Gb class 6

Thẻ nhớ microsd 2Gb class 6

Thẻ nhớ microsd 2Gb class 6 ,- Tương thích với các thiết bị hỗ trợ khe cắm MicroSD (điện thoại và máy tính bảng thế hệ mới), có thể chuyển qua chuẩn SD nếu dùng Adapter - Hỗ trợ chế độ SD SPI - Dễ sử dụng (Plug&Play) - Tốc độ: Ghi: 6~ 12MB/ giây

99.000đ
Thẻ nhớ sd 32Gb class 10

Thẻ nhớ sd 32Gb class 10

Thẻ nhớ sd 32Gb class 10 , - Tương thích với các thiết bị hỗ trợ khe cắm SD, version2 - Hỗ trợ chế độ SD SPI - Dễ sử dụng (Plug&Play) - Khóa chống ghi/xóa dữ liệu - Tốc độ: Ghi: 8~ 14MB/ giây, Đọc: 12 ~ 20MB/ giây, lên tới 25MB ở chế độ High-s

1.050.000đ
Thẻ nhớ sd 4Gb class 4

Thẻ nhớ sd 4Gb class 4

Thẻ nhớ sd 4Gb class 4 , - Tương thích với các thiết bị hỗ trợ khe cắm SD, version2 - Hỗ trợ chế độ SD SPI - Dễ sử dụng (Plug&Play) - Khóa chống ghi/xóa dữ liệu - Tốc độ: Ghi: 4~ 7MB/ giây, Đọc: 6 ~ 8MB/ giây, lên tới 12MB ở chế độ High-speed

190.000đ
Thẻ nhớ microsd 32Gb class 10

Thẻ nhớ microsd 32Gb class 10

Thẻ nhớ microsd 32Gb class 10, Tương thích với các thiết bị hỗ trợ khe cắm SD, version2 - Hỗ trợ chế độ SD SPI - Dễ sử dụng (Plug&Play) - Khóa chống ghi/xóa dữ liệu - Tốc độ: Ghi: 8~ 14MB/ giây, Đọc: 12 ~ 20MB/ giây, lên tới 25MB ở chế độ Hig

1.150.000đ
Thẻ nhớ sd 64Gb class 10

Thẻ nhớ sd 64Gb class 10

Thẻ nhớ sd 64Gb class 10 , - Tương thích với các thiết bị hỗ trợ khe cắm SD, version2 - Hỗ trợ chế độ SD SPI - Dễ sử dụng (Plug&Play) - Khóa chống ghi/xóa dữ liệu - Tốc độ: Ghi: 8~ 14MB/ giây, Đọc: 12 ~ 20MB/ giây, lên tới 25MB ở chế

2.350.000đ
Thẻ nhớ microsd 4Gb class 6

Thẻ nhớ microsd 4Gb class 6

Thẻ nhớ microsd 4Gb class 6 , Tương thích với các thiết bị hỗ trợ khe cắm MicroSD (điện thoại và máy tính bảng thế hệ mới), có thể chuyển qua chuẩn SD nếu dùng Adapter - Hỗ trợ chế độ SD SPI - Dễ sử dụng (Plug&Play) - Tốc độ: Ghi: 6~ 12MB/ giây

150.000đ

Thẻ nhớ SD -Thẻ nhớ MicroSD