Trang chủ» Linh kiện laptop » Thay bản lề laptop Sony vaio

Bản lề laptop  Bản lề laptop Sony vaio AR

  Bản lề laptop Sony vaio AR

  Chân bản lề Sony vaio AR Hãng sản xuất: Sony ,Dùng cho loại máy: Sony Vaio - Vaio .

  890.000đ
  Bản lề laptop Sony Vaio VGN-C Series

  Bản lề laptop Sony Vaio VGN-C Series

  Bản lề màn hình Sony Vaio VGN-C Series (289658801; 289658901) Hãng sản xuất: Sony, Dùng cho loại máy: Sony Vaio - Vaio .

  960.000đ
  Bản lề laptop Sony Vaio VGN-FS Series

  Bản lề laptop Sony Vaio VGN-FS Series

  Bản lề màn hình Sony Vaio VGN-FS Series (2-671-118-01; 2-671-118-02) Hãng sản xuất: Sony ,Dùng cho loại máy: Sony Vaio - Vaio .

  890.000đ
  Bản lề laptop Sony Vaio VGN-BX

  Bản lề laptop Sony Vaio VGN-BX

  Bản lề màn hình Sony Vaio VGN-BX Series (FBWK2019010; FBWK2010010) Hãng sản xuất: Sony ,Dùng cho loại máy: Sony Vaio - Vaio .

  935.000đ
  Bản lề laptop Sony Vaio VGN-FZ Series

  Bản lề laptop Sony Vaio VGN-FZ Series

  Bản lề màn hình Sony Vaio VGN-FZ Series Hãng sản xuất: Sony ,Dùng cho loại máy: Sony Vaio - Vaio.

  890.000đ