Trang chủ» Linh kiện laptop » Main laptop Dell

Mainboard Laptop   Mainboard Dell Latitude C400

   Mainboard Dell Latitude C400

   Mainboard Dell Latitude C400 ,Thông số: Intel 82852GM; 400Mhz; Vga share 64Mb.Thông số: Onboard CPU ULV1.2Ghz; Memory 512Mb.

   1.400.000đ
   Mainboard Dell inspiron 630M

   Mainboard Dell inspiron 630M

   Mainboard Dell inspiron 630M,

   2.400.000đ
   Mainboard Dell inspiron 710M

   Mainboard Dell inspiron 710M

   Mainboard Dell inspiron 710M , Thông số: Intel 82855GM; 400Mhz; Vga share to 64Mb.

   2.400.000đ