Sua chua laptop» Modem Router ADSL2+ Wireless > Modem wireless TD-W8101G

Modem Router ADSL2+ Wireless    Modem wireless TD-W8101G

    Mã hàng: Modem wireless TD-W8101G
    Bảo hành: 24 tháng

    Modem wireless TD-W8101G 54Mb Wireless ADSL2+ Router with built-in 1 ports LAN (RJ45), DHCP server + NAT + Firewall + DMZ.. support 802.11g/b, 1 Ăng-ten 5 dBi rời . Tặng kèm 1 spliter original. chống sét 4000V + support IPTV

    Modem wireless TD-W8101G 54Mb Wireless ADSL2+ Router  with built-in 1 ports LAN (RJ45), DHCP server + NAT + Firewall + DMZ.. support 802.11g/b, 1 Ăng-ten 5 dBi rời . Tặng kèm 1 spliter original.  chống sét 4000V + support IPTV.

     


    Modem wireless TD-W8101G

    Modem wireless TD-W8101G

    Modem wireless TD-W8101G 54Mb Wireless ADSL2+ Router with built-in 1 ports LAN (RJ45), DHCP server + NAT + Firewall + DMZ.. support 802.11g/b, 1 Ăng-ten 5 dBi rời . Tặng kèm 1 spliter original. chống sét 4000V + support IPTV

    Modem wireless TD-W8901G

    Modem wireless TD-W8901G

    Modem wireless TD-W8901G 54Mb Wireless ADSL2+ Router with built-in 4 ports switch Ethernet, DHCP server + NAT + Firewall + DMZ.. support 802.11g/b, 1 Ăng-ten 5 dBi rời . Tặng kèm 1 spliter original. chống sét 4000V + support IPTV ...

    Modem wireless TD-W8951ND

    Modem wireless TD-W8951ND

    Modem wireless TD-W8951ND -150Mb Wireless ADSL2+ Router with 4 Ports LAN ethernet, wireless chuẩn N 150Mbps (1T1R) & tương thích ngược với chuẩn 802.11b/g, DHCP server + NAT + DMZ + Firewall…chống sét 4000V + support IPTV, Ăng-ten 5 dBi rời ...

    Modem wireless TD-W8961ND

    Modem wireless TD-W8961ND

    Modem wireless TD-W8961ND -300Mb Wireless ADSL2+ Router with 4 Ports LAN ethernet, wireless chuẩn N 300Mbps (2T2R) & tương thích ngược với chuẩn 802.11b/g, tính năng DHCP server + NAT + DMZ + Firewall…chống sét 4000V + support IPTV, 2 Ăng-ten 3 dBi rời