Sua chua laptop» Wireless N 300Mbps > Card Wireless TL-WN951N

Wireless N 300Mbps    Card Wireless TL-WN951N

    Mã hàng: Card Wireless TL-WN951N
    Bảo hành: 24 tháng

    Card Wireless TL-WN951N -Card mạng PCI Wireless chuẩn N với tốc độ 300Mbps, sử dụng chipset cao cấp Atheros, có 3 ăng-ten rời (2.4GHz, 802.11n Draft 2.0), tương thích ngược với chuẩn 802.11g/b, Ăng-ten rời, dùng cho Desktop

    Card Wireless TL-WN951N -Card mạng PCI Wireless chuẩn N với tốc độ 300Mbps, sử dụng chipset cao cấp Atheros, có 3 ăng-ten rời (2.4GHz, 802.11n Draft 2.0), tương thích ngược với chuẩn 802.11g/b, Ăng-ten rời, dùng cho Desktop.

    Card Wireless TL-WN951N

    Card Wireless TL-WN951N

     


    Modem wireless TL-WA901ND

    Modem wireless TL-WA901ND

    Modem wireless TL-WA901ND -300Mbps Advanced Wireless N Access Point, Atheros, 3T3R, 2.4GHz, 802.11n/g/b, Passive PoE Supported, QSS Push Button, AP/ Client/ Bridge/ Repeater,Multi-SSID, WMM, Ping Watchdog, 3 Ăng-ten rời

    Modem wireless TL-WR941ND

    Modem wireless TL-WR941ND

    Modem wireless TL-WR941ND -300Mbps Wireless N Router (Full 300Mbps), Atheros, 3T3R, 2.4GHz, 802.11n/g/b, Built-in 4-port Switch, 3 Ăng-ten rời

    Modem wireless TL-WR940N

    Modem wireless TL-WR940N

    Modem wireless TL-WR940N-300Mbps Wireless N Router (Full 300Mbps), Atheros, 3T3R, 2.4GHz, 802.11n/g/b, Built-in 4-port Switch, 3 Ăng-ten liền

    Modem wireless TL-WR841N

    Modem wireless TL-WR841N

    Modem wireless TL-WR841N -300Mbps Wireless N Router (upto 300Mbps), Atheros, 2T2R, 2.4GHz, 802.11n/g/b, Built-in 4-port Switch, 2 Ăng-ten liền

    Card Wireless TL-WN951N

    Card Wireless TL-WN951N

    Card Wireless TL-WN951N -Card mạng PCI Wireless chuẩn N với tốc độ 300Mbps, sử dụng chipset cao cấp Atheros, có 3 ăng-ten rời (2.4GHz, 802.11n Draft 2.0), tương thích ngược với chuẩn 802.11g/b, Ăng-ten rời, dùng cho Desktop

    Card Wireless TL-WN851N

    Card Wireless TL-WN851N

    Card Wireless TL-WN851N, Card mạng PCI Wireless chuẩn N với tốc độ 300Mbps, sử dụng chipset cao cấp Atheros, có 2 ăng-ten rời (2.4GHz, 802.11n Draft 2.0), tương thích ngược với chuẩn 802.11g/b, Ăng-ten rời, dùng cho Desktop. ...

    Card mạng Wireless TL-WN822N

    Card mạng Wireless TL-WN822N

    Card mạng Wireless TL-WN822N-Card mạng Wireless USB chuẩn N 300Mbps độ lợi cao, Atheros, 2T2R, 2.4GHz, 802.11n/g/b, QSS button, kèm cáp USB nối dài, 2 ăng-ten ngoài, thiết kế đẹp

    Card mạng Wireless TL-WN821NC

    Card mạng Wireless TL-WN821NC

    Card mạng Wireless TL-WN821NC -Card mạng Wireless USB chuẩn N 300Mbps, Atheros chipset, 2T2R, 2.4GHz, hỗ trợ chuẩn 802.11n Draft 2.0, 802.11g/b. Kèm đế cắm USB kéo dài

    Modem wireless TL-WR1043ND

    Modem wireless TL-WR1043ND

    Modem wireless TL-WR1043ND -300Mbps Ultimate Wireless N Gigabit Router, Atheros, 3T3R, 2.4GHz, 802.11n/g/b, Built-in 4-port Gigabit Switch, 3 Ăng-ten rời