Bàn phím Laptop

Bán hàng trực tuyến   |   Bán hàng trực tuyến   |    Chuyên sửa chữa laptop                 [ Đường đến Phùng Gia ]

 

Bàn phím Levono Ideapaq G470 Z470 G470AH G470GH Z370 Z470A keyboard

Bàn phím Levono Ideapaq G470 Z470 G470AH G470GH Z370 Z470A keyboard

Bàn phím Levono Ideapaq G470 Z470 G470AH G470GH Z370 Z470A keyboard

450.000đ
Bàn phím Lenovo 14001 14002 20008 20003 15003 N100 X08-US keyboard

Bàn phím Lenovo 14001 14002 20008 20003 15003 N100 X08-US keyboard

Bàn phím Lenovo 14001 14002 20008 20003 15003 N100 X08-US keyboard

450.000đ
Bàn phím Lenovo Thinkpad T420 X220 X220i T410 T410i W510 W520 T420S T400S keyboard

Bàn phím Lenovo Thinkpad T420 X220 X220i T410 T410i W510 W520 T420S T400S keyboard

Bàn phím Lenovo Thinkpad T420 X220 X220i T410 T410i W510 W520 T420S T400S keyboard

450.000đ
Bàn phím Netbook Lenovo IdeaPad S100 keyboard

Bàn phím Netbook Lenovo IdeaPad S100 keyboard

Bàn phím Netbook Lenovo IdeaPad S100 keyboard

450.000đ
Bàn phím ASUS U20A A42D A42F A42J X43 X43S Keyboard

Bàn phím ASUS U20A A42D A42F A42J X43 X43S Keyboard

Bàn phím ASUS U20A A42D A42F A42J X43 X43S Keyboard

450.000đ
Bàn phím laptop lenovo Y450 v460 keyboard

Bàn phím laptop lenovo Y450 v460 keyboard

Bàn phím laptop lenovo Y450 v460 keyboard

450.000đ
Bàn phím Lenovo 125 125C E660 E280 E290 keyboard

Bàn phím Lenovo 125 125C E660 E280 E290 keyboard

Bàn phím Lenovo 125 125C E660 E280 E290 keyboard

450.000đ
Bàn phím Lenovo G550A G550M G555AX G550S B550 B560 G550 Keyboard

Bàn phím Lenovo G550A G550M G555AX G550S B550 B560 G550 Keyboard

Bàn phím Lenovo G550A G550M G555AX G550S B550 B560 G550 Keyboard

450.000đ
Bàn phím Lenovo E43 C466A C466G C466M C466L Keyboard

Bàn phím Lenovo E43 C466A C466G C466M C466L Keyboard

Bàn phím Lenovo E43 C466A C466G C466M C466L Keyboard

450.000đ
Bàn phím LENOVO Z570 B570 G570 B575 V570 Y570 Y570N Y570NT Y570N-IFI Y570N-ISE KEYBOARD

Bàn phím LENOVO Z570 B570 G570 B575 V570 Y570 Y570N Y570NT Y570N-IFI Y570N-ISE KEYBOARD

Bàn phím LENOVO Z570 B570 G570 B575 V570 Y570 Y570N Y570NT Y570N-IFI Y570N-ISE KEYBOARD

450.000đ
Bàn phím Lenovo V470 B470 Z470 G475 G470 KEYBOARD

Bàn phím Lenovo V470 B470 Z470 G475 G470 KEYBOARD

Bàn phím Lenovo V470 B470 Z470 G475 G470 KEYBOARD

450.000đ
Bàn phím Lenovo Z560 Z560A Z565 Z565A Keyboard

Bàn phím Lenovo Z560 Z560A Z565 Z565A Keyboard

Bàn phím Lenovo Z560 Z560A Z565 Z565A Keyboard

450.000đ
Bàn phím Lenovo 150 150A E370 E600 Keyboard

Bàn phím Lenovo 150 150A E370 E600 Keyboard

Bàn phím Lenovo 150 150A E370 E600 Keyboard

450.000đ
Bàn phím LENOVO F20 F20A F21 keyboard

Bàn phím LENOVO F20 F20A F21 keyboard

Bàn phím LENOVO F20 F20A F21 keyboard

450.000đ
Bàn phím Dell Vostro 1330 Keyboard Dell Vostro 1330

Bàn phím Dell Vostro 1330 Keyboard Dell Vostro 1330

Bàn phím Dell Vostro 1330, Keyboard Dell Vostro 1330, Dành cho tất cả các máy xách tay Dell VOSTRO 1130, 1330, 1400, 1500, Inspirion 1420, 1520, 1545

450.000đ
Bàn phím Samsung R50

Bàn phím Samsung R50

Bàn phím Samsung R50

550.000đ
Bàn phím Samsung R510

Bàn phím Samsung R510

Bàn phím Samsung R510

550.000đ
Bàn phím Samsung R60

Bàn phím Samsung R60

Bàn phím Samsung R60

550.000đ
Bàn phím Samsung R70

Bàn phím Samsung R70

Bàn phím Samsung R70 s

550.000đ
Bàn phím Samsung P28

Bàn phím Samsung P28

Bàn phím Samsung P28

550.000đ
Bàn phím Samsung R45

Bàn phím Samsung R45

Bàn phím Samsung R45

550.000đ
Bàn phím Samsung R519

Bàn phím Samsung R519

Bàn phím Samsung R519

550.000đ
Bàn phím Samsung R439

Bàn phím Samsung R439

Bàn phím Samsung R439

550.000đ
Bàn phím Samsung R429

Bàn phím Samsung R429

Bàn phím Samsung R429

550.000đ
Bàn phím Samsung R428

Bàn phím Samsung R428

Bàn phím Samsung R428

550.000đ
Bàn phím Samsung R480

Bàn phím Samsung R480

Bàn phím Samsung R480

550.000đ
Bàn phím Samsung Q70

Bàn phím Samsung Q70

Bàn phím Samsung Q70

550.000đ
Bàn phím Samsung Q30

Bàn phím Samsung Q30

Bàn phím Samsung Q30

550.000đ
Bàn phím Samsung P40

Bàn phím Samsung P40

Bàn phím Samsung P40

550.000đ
bàn phím samsung X20

bàn phím samsung X20

bàn phím samsung X20

550.000đ
Bàn phím Samsung R540

Bàn phím Samsung R540

Bàn phím Samsung R540

550.000đ
Bàn phím samsung N108

Bàn phím samsung N108

Bàn phím samsung N108

550.000đ
Bàn phím Dell latitude D410

Bàn phím Dell latitude D410

Bàn phím Dell latitude D410

450.000đ
Bàn phím Dell latitude D500

Bàn phím Dell latitude D500

Bàn phím Dell latitude D500

580.000đ
Bàn phím Dell Latitude D520

Bàn phím Dell Latitude D520

Bàn phím Dell Latitude D520

580.000đ
Bàn phím Dell Latitude D531

Bàn phím Dell Latitude D531

Bàn phím Dell Latitude D531

580.000đ
Bàn phím Dell Latitude D610

Bàn phím Dell Latitude D610

Bàn phím Dell Latitude D610

580.000đ
Bàn phím Dell Latitude D620, D630

Bàn phím Dell Latitude D620, D630

Bàn phím Dell Latitude D620, D630

580.000đ
Bàn phím Dell Latitude E4200

Bàn phím Dell Latitude E4200

Bàn phím Dell Latitude E4200

580.000đ
Bàn phím Dell Latitude E4300

Bàn phím Dell Latitude E4300

Bàn phím Dell Latitude E4300

580.000đ
Bàn phím Dell Latitude E5400, E6400

Bàn phím Dell Latitude E5400, E6400

Bàn phím Dell Latitude E5400, E6400

580.000đ
Bàn phím Dell Inspiron 630M

Bàn phím Dell Inspiron 630M

Bàn phím Dell Inspiron 630M

580.000đ
Bàn phím Dell Inspiron 700, 700M

Bàn phím Dell Inspiron 700, 700M

Bàn phím Dell Inspiron 700, 700M

580.000đ
Bàn phím Dell Inspiron 1545

Bàn phím Dell Inspiron 1545

Bàn phím Dell Inspiron 1545

580.000đ
Bàn phím Dell Inspiron 1525

Bàn phím Dell Inspiron 1525

Bàn phím Dell Inspiron 1525

580.000đ
Bàn phím Dell Inspiron 1520

Bàn phím Dell Inspiron 1520

Bàn phím Dell Inspiron 1520

580.000đ
Bàn phím Dell Inspiron 1420

Bàn phím Dell Inspiron 1420

Bàn phím Dell Inspiron 1420

580.000đ
Bàn phím Dell Vostro 1500

Bàn phím Dell Vostro 1500

Bàn phím Dell Vostro 1500

580.000đ
Bàn phím Dell Vostro 1400

Bàn phím Dell Vostro 1400

Bàn phím Dell Vostro 1400

450.000đ
Bàn phím Dell Vostro 1015

Bàn phím Dell Vostro 1015

Bàn phím Dell Vostro 1015

450.000đ
Bàn phím Dell Vostro 1088

Bàn phím Dell Vostro 1088

Bàn phím Dell Vostro 1088

450.000đ
Bàn phím Dell Vostro 1014

Bàn phím Dell Vostro 1014

Bàn phím Dell Vostro 1014

450.000đ
Bàn phím Dell Vostro A840

Bàn phím Dell Vostro A840

Bàn phím Dell Vostro A840

450.000đ
Bàn phím Dell Inspiron 1440

Bàn phím Dell Inspiron 1440

Bàn phím Dell Inspiron 1440

750.000đ
Bàn phím Dell Inspiron 1427

Bàn phím Dell Inspiron 1427

Bàn phím Dell Inspiron 1427

580.000đ
Bàn phím Dell Inspiron N4020

Bàn phím Dell Inspiron N4020

Bàn phím Dell Inspiron N4020

450.000đ
Bàn phím Dell Inspiron N4030

Bàn phím Dell Inspiron N4030

Bàn phím Dell Inspiron N4030

580.000đ
Bàn phím Dell Inspiron N4010, N4020

Bàn phím Dell Inspiron N4010, N4020

Bàn phím Dell Inspiron N4010, N4020

450.000đ
Bàn phím Dell Inspiron 1435

Bàn phím Dell Inspiron 1435

Bàn phím Dell Inspiron 1435

800.000đ
Bàn phím Dell Studio XPS 1640

Bàn phím Dell Studio XPS 1640

Bàn phím Dell Studio XPS 1640

580.000đ
Bàn phím Dell Studio XPS 1340

Bàn phím Dell Studio XPS 1340

Bàn phím Dell Studio XPS 1340

450.000đ
Bàn phím Dell Vostro 1200

Bàn phím Dell Vostro 1200

Bàn phím Dell Vostro 1200

580.000đ
Bàn phím Dell XPS M1210

Bàn phím Dell XPS M1210

Bàn phím Dell XPS M1210

580.000đ
Bàn phím Dell Studio 1555

Bàn phím Dell Studio 1555

Bàn phím Dell Studio 1555

480.000đ
Bàn Phím Dell Studio 1535

Bàn Phím Dell Studio 1535

Bàn Phím Dell Studio 1535

580.000đ
Bàn Phím Dell Vostro 1310

Bàn Phím Dell Vostro 1310

Bàn Phím Dell Vostro 1310

480.000đ
Bàn phím Dell D600

Bàn phím Dell D600

Bàn phím Dell D600

480.000đ
Bàn phím Dell Inspiron 1464

Bàn phím Dell Inspiron 1464

Bàn phím Dell Inspiron 1464

580.000đ
Bàn phím Dell N4050

Bàn phím Dell N4050

Bàn phím Dell N4050

450.000đ
Bàn phím Dell N4110

Bàn phím Dell N4110

Bàn phím Dell N4110

450.000đ
Bàn phím Dell 1564

Bàn phím Dell 1564

Bàn phím Dell 1564

450.000đ
Bàn phím Dell N4040

Bàn phím Dell N4040

Bàn phím Dell N4040

450.000đ
Bàn phím Dell Mini 12

Bàn phím Dell Mini 12

Bàn phím Dell Mini 12

480.000đ
Bàn phím Dell Inspiron 1210

Bàn phím Dell Inspiron 1210

Bàn phím Dell Inspiron 1210

480.000đ
Bàn phím Dell A860

Bàn phím Dell A860

Bàn phím Dell A860

480.000đ
Bàn phím Lenovo Y460

Bàn phím Lenovo Y460

Bàn phím Lenovo Y460

450.000đ
Bàn phím Lenovo Y450

Bàn phím Lenovo Y450

Bàn phím Lenovo Y450

450.000đ
Bàn phím Lenovo 3000 G530

Bàn phím Lenovo 3000 G530

Bàn phím Lenovo 3000 G530

450.000đ
Bàn phím lenovo 3000 G400

Bàn phím lenovo 3000 G400

Bàn phím lenovo 3000 G400

450.000đ
Bàn phím lenovo 3000 G450

Bàn phím lenovo 3000 G450

Bàn phím lenovo 3000 G450

450.000đ
Bàn phím lenovo 3000 G410

Bàn phím lenovo 3000 G410

Bàn phím lenovo 3000 G410

450.000đ
Bàn phím lenovo 3000 Y410

Bàn phím lenovo 3000 Y410

Bàn phím lenovo 3000 Y410

450.000đ
Bàn phím lenovo 3000 G430

Bàn phím lenovo 3000 G430

Bàn phím lenovo 3000 G430

450.000đ
Bàn phím lenovo 3000 G230

Bàn phím lenovo 3000 G230

Bàn phím lenovo 3000 G230

450.000đ
Bàn phím lenovo 3000 N200

Bàn phím lenovo 3000 N200

Bàn phím lenovo 3000 N200

450.000đ
Bàn phím lenovo 3000 N100

Bàn phím lenovo 3000 N100

Bàn phím lenovo 3000 N100

450.000đ
Bàn phím lenovo 3000 C100, C200

Bàn phím lenovo 3000 C100, C200

Bàn phím lenovo 3000 C100, C200

450.000đ
Bàn phím lenovo 3000 C460

Bàn phím lenovo 3000 C460

Bàn phím lenovo 3000 C460

450.000đ
Bàn phím lenovo 3000 V100

Bàn phím lenovo 3000 V100

Bàn phím lenovo 3000 V100

450.000đ
Bàn phím lenovo Y330

Bàn phím lenovo Y330

Bàn phím lenovo Y330

450.000đ
Bàn phím lenovo U330

Bàn phím lenovo U330

Bàn phím lenovo U330

450.000đ
Bàn phím lenovo G470

Bàn phím lenovo G470

Bàn phím lenovo G470

Bàn phím lenovo G460 G460A

Bàn phím lenovo G460 G460A

Bàn phím lenovo G460 G460A

Bàn phím lenovo U450

Bàn phím lenovo U450

Bàn phím lenovo U450

Bàn phím lenovo S10 , S10E

Bàn phím lenovo S10 , S10E

Bàn phím lenovo S10 , S10E

450.000đ
Bàn phím lenovo Ideapad S12

Bàn phím lenovo Ideapad S12

Bàn phím lenovo Ideapad S12

450.000đ
Bàn phím IBM X40 , X41

Bàn phím IBM X40 , X41

Bàn phím IBM X40 , X41

750.000đ
Bàn phím IBM T40 ,T40p

Bàn phím IBM T40 ,T40p

Bàn phím IBM T40 ,T40p

750.000đ
Bàn phím IBM T40 T41 T42 T43 ( LCD 15.0 )

Bàn phím IBM T40 T41 T42 T43 ( LCD 15.0 )

Bàn phím IBM T40 T41 T42 T43 ( LCD 15.0 )

Bàn phím IBM T43 T43P

Bàn phím IBM T43 T43P

Bàn phím IBM T43 T43P

750.000đ
Bàn phím IBM T42 ,T42p

Bàn phím IBM T42 ,T42p

Bàn phím IBM T42 ,T42p

750.000đ
Bàn phím IBM T41 T41P

Bàn phím IBM T41 T41P

Bàn phím IBM T41 T41P

750.000đ
Bàn phím lenovo S9 ,S9E

Bàn phím lenovo S9 ,S9E

Bàn phím lenovo S9 ,S9E

450.000đ
Bàn phím Lenovo SL400

Bàn phím Lenovo SL400

Bàn phím Lenovo SL400

900.000đ
Bàn phím Lenovo Y400

Bàn phím Lenovo Y400

Bàn phím Lenovo Y400

450.000đ
Bàn phím Lenovo T400

Bàn phím Lenovo T400

Bàn phím Lenovo T400

750.000đ
Bàn phím Lenovo T400s

Bàn phím Lenovo T400s

Bàn phím Lenovo T400s

900.000đ
Bàn phím Lenovo X200

Bàn phím Lenovo X200

Bàn phím Lenovo X200

800.000đ
Bàn phím Thinkpad EDGE 15

Bàn phím Thinkpad EDGE 15

Bàn phím Thinkpad EDGE 15

1.300.000đ
Keyboard HP Pavilion DV5 Series

Keyboard HP Pavilion DV5 Series

Keyboard HP Pavilion DV5 Series,ban phim hp dv5, ban phim hp, ban phim hp 6520s, ban phim hp laptop, ban phim hp desktop, ban phim hp 6110, ban phim hp dv 1000, ban phim hp cq40, ban laptop hp dv5, bo ban phim hp, ban phim hp f500, ban phim hp cq60, ban p

380.000đ
KEYBOARD HP G60, CQ60

KEYBOARD HP G60, CQ60

KEYBOARD HP G60, CQ60,ban phim hp, ban phim hp laptop, ban phim hp 6520s, ban phim hp desktop, ban phim hp 520, ban phim hp dv5, ban phim hp f500, ban phim hp 6530s, ban phim hp m2000, ban phim hp 6110, ban phim hp cq40, ban phim hp dv4, ban phim hp dv 10

380.000đ
Keyboard ACER Aspire 5810, 5810T 5536, 5536G, 5738, 5738G series

Keyboard ACER Aspire 5810, 5810T 5536, 5536G, 5738, 5738G series

Keyboard ACER Aspire 5810, 5810T 5536, 5536G, 5738, 5738G series

380.000đ
Bàn phím Laptop ACER

Bàn phím Laptop ACER

Bàn phím Laptop ACER

350.000đ
Bàn phím Toshiba Tecra Series

Bàn phím Toshiba Tecra Series

Bàn phím Toshiba Tecra Series .Hãng sản xuất: Toshiba / Dùng cho loại máy: Toshiba - Toshiba Satelite series / Màu sắc: Đen

Bàn phím HP TX1000

Bàn phím HP TX1000

Bàn phím HP TX1000,Hãng sản xuất: HP - Compaq / Dùng cho loại máy: HP - Compaq - HP Pavilion series / Màu sắc: Xám

720.000đ
Bàn phím HP TC1100

Bàn phím HP TC1100

Bàn phím HP TC1100,Hãng sản xuất: HP - Compaq / Dùng cho loại máy: HP - Compaq - HP Pavilion series / Màu sắc: Đen

720.000đ
Bàn phím HP 6520S

Bàn phím HP 6520S

Bàn phím HP 6520S,Hãng sản xuất: HP - Compaq / Dùng cho loại máy: HP - Compaq - HP Pavilion series / Màu sắc: Đen

380.000đ
Bàn phím Compaq Presario V2000

Bàn phím Compaq Presario V2000

Bàn phím Compaq Presario V2000,HP - Compaq / Dùng cho loại máy: HP - Compaq - Compaq Presario series / Màu sắc: Đen

380.000đ
Bàn phím Dell inspiron 6000 Series

Bàn phím Dell inspiron 6000 Series

Bàn phím Dell inspiron 6000 Series ,Hãng sản xuất: Dell / Dùng cho loại máy: Dell - Inspiron / Màu sắc: Đen

320.000đ
Bàn phím Dell inspiron 700M Series

Bàn phím Dell inspiron 700M Series

Bàn phím Dell inspiron 700M, SeriesHãng sản xuất: Dell / Dùng cho loại máy: Dell - Inspiron / Màu sắc: Đen

320.000đ
Bàn phím Toshiba Portege R200 Series

Bàn phím Toshiba Portege R200 Series

Bàn phím Toshiba Portege R200 Series Hãng sản xuất: Toshiba / Dùng cho loại máy: Toshiba - Toshiba Portege / Màu sắc: Đen

30.000đ
Bàn phím Toshiba Satellite

Bàn phím Toshiba Satellite

Hãng sản xuất: Toshiba / Dùng cho loại máy: Toshiba - Toshiba Satelite series / Màu sắc: Đen

250.000đ
Bàn phím Sony vaio VPC - CA Series keyboard

Bàn phím Sony vaio VPC - CA Series keyboard

Bàn phím Sonyvaio VPC-CA Series.Keyboard VAIO VPC- CW. Hãng sản xuất: Sony / Dùng cho loại máy: Sony - Vaio / Màu sắc: Trắng / Ngôn ngữ: Tiếng Anh /

800.000đ
Bàn phím Lenovo B470e B475 KEYBOARD

Bàn phím Lenovo B470e B475 KEYBOARD

Bàn phím Lenovo B470e B475 KEYBOARD

450.000đ
Bàn phím laptop Sony Vaio Hà Nội

Bàn phím laptop Sony Vaio Hà Nội

Bàn phím laptop Sony Vaio Hà Nội

400.000đ

Bàn phím Laptop