Đế tản nhiệt laptop    Quạt tản nhiệt hỗ trợ trực tiếp
    100.000đ
    Đế tản nhiệt Laptop Cooler master
    150.000đ
    Đế tản nhiệt laptop Nhôm 3 quạt
    50.000đ
    Đế tản nhiệt laptop Mica 3
    50.000đ
    Đế tản nhiệt laptop Big Fan Model
    50.000đ